لوگوی سفیر خودرو ایرانیان لوگوی سفیر خودرو ایرانیان
شنبه مورخ ۱ آبان ۱۴۰۰ 

دپارتمان های فعال

دپارتمان های فعال در مجموعه سفیر خودرو ایرانیان به شرح زیر می باشد:

  • مدیریت کل
  • امورمعاونت اجرایی
  • کادر مجرب فروش
  • امور قراردادها
  • امور مالی و حسابداری
  • کادر اداری
  • امور پشتیبانی
  • امور فنی و تعمیرگاهی
  • امور نمایشگاهی
  • امور رنت خودرو تهران و جزیره کیش

به اشتراک گذاری، ایمیل و چاپ:
share share share share share share Print
دریافت پیامک اخبار


دوست واقعی از روبرو به تو خنجر می زند.                      " اسکار وایلد "