لوگوی سفیر خودرو ایرانیان لوگوی سفیر خودرو ایرانیان
شنبه مورخ ۱ آبان ۱۴۰۰ 

فروش نقدی خودرو های پلاک

 

در صورت تمایل متقاضی به تامین خودروی پلاک و قابل تردد، شرکت سفیر خودرو ایرانیان نسبت به تامین خودرو با پائین ترین قیمت ممکن در بازار آزاد  اقدام  و پس از تحویل، ثمن معامله ، از متقاضی دریافت می گردد.

مبایعه نامه داخلی بین شرکت و متقاضی، که شامل اطلاعات فروشنده ( شرکت )، خریدار ( متقاضی ) و اطلاعات خودروی تحویلی ( شماره شاسی، پلاک، رنگ، مدل و ... ) در آن قید گردیده به عنوان رسید پرداختی و تحویل خودرو در 2 نسخه واحد تنظیم و تحویل طرفین می گردد.

تعویض پلاک و انتقال سند قطعی بنام متقاضی پس از اعلام زمان از سوی پشتیبانی شرکت به همراه وکالت تعویض پلاک صورت خواهد گرفت.


به اشتراک گذاری، ایمیل و چاپ:
share share share share share share Print
دریافت پیامک اخبار


دوست واقعی از روبرو به تو خنجر می زند.                      " اسکار وایلد "