لوگوی سفیر خودرو ایرانیان لوگوی سفیر خودرو ایرانیان
شنبه مورخ ۱ آبان ۱۴۰۰ 

فروش نقدی خودرو های کارتکس

  

مرسوم ترین نوع خرید خودروهای صفر برای متقاضیانی که نسبت به دست اول بودن سند خودروی خود دارای حساسیتی سلیقه ای بوده تامین خودروهای کارتکس ( بدون پلاک ) می باشد.

این نوع خودروهای به اصطلاح کارتکس، تا زمان تخصیص شماره پلاک از سوی سازمان راهنمایی و رانندگی غیر قابل تردد می باشد.

در این نوع خرید پس از اعلام نوع خودرو از سوی متقاضی، شرکت سفیر خودرو ایرانیان نسبت به تامین خودرو با پائین ترین قیمت بازار آزاد، اقدام می نماید.

در این نوع خرید متقاضی موظف می باشد، کپی شناسنامه واضح، کپی کارت ملی، شماره کدپستی و دیگر مدارک درخواستی از سوی شرکت را تامین و در زمان تحویل خودرو تحویل مسئول مربوطه نماید.

مبایعه نامه داخلی بین شرکت و متقاضی، که شامل اطلاعات فروشنده ( شرکت )، خریدار ( متقاضی ) و اطلاعات خودروی تحویلی ( شماره شاسی، رنگ، مدل و ... ) در آن قید گردیده به عنوان رسید پرداختی و تحویل خودرو در 2 نسخه واحد تنظیم و تحویل طرفین می گردد.

پس از اجرای مراحل فوق، شرکت سفیر خودرو ایرانیان بسته به تقاضای متقاضی نسبت به تحویل خودرو به آدرس اعلامی متقاضی توسط خودروبر و یا تحویل درب شرکت اقدام می نماید.

مدارک دریافت شده از متقاضی (کپی شناسنامه واضح، کپی کارت ملی، شماره کدپستی و ... ) جهت ویرایش اسناد خودرو 24 ساعت بعد به محل تامین خودرو ارسال و طی مدت زمان اعلامی در زمان عقد قرارداد نسبت به تحویل پلاک و اسناد خودرو به متقاض اقدام می نماید.


به اشتراک گذاری، ایمیل و چاپ:
share share share share share share Print
دریافت پیامک اخبار


دوست واقعی از روبرو به تو خنجر می زند.                      " اسکار وایلد "