لوگوی سفیر خودرو ایرانیان لوگوی سفیر خودرو ایرانیان
شنبه مورخ ۱ آبان ۱۴۰۰ 

ارائه خدمات معاوضه خودرو

 

در برخی شرایط متقاضی مراجعه کننده جهت تامین نقدینگی خرید خودرو تصمیم به فروش خودرویی دیگر را دارد.

شرکت سفیر خودرو ایرانیان، شرایطی تحت عنوان طرح وعاوضه خودرو طبق بخشنامه داخلی  خود نموده است.

در این طرح، خودرو در محل شرکت توسط کارشناسان مجرب فنی خود بازدید، و سپس توسط کارشناسان قیمت گذاری می گردد. ( قیمت گذاری طبق شرایط و قوانین جاری در صنف خودرو صورت گرفته و بر پایه و اساس توافق بین فروشنده و خریدار قولنامه میگردد.)

مبلغ مورد نیاز متقاضی در این شرایط تامین و شرکت سفیر خودرو ایرانیان نسبت به مرحله دوم اجرایی خود اقدام می نماید که می تواند فروش نقدی و یا اقساطی خودرو مورد نظر متقاضی باشد.


در این شرایط اجرای قرارداد اول ( خرید خودروی متقاضی از سوی شرکت ) کلیه مراحل اداری و قانونی خود نظیر: تعویض پلاک و سند قطعی اجرا می گردد. و اجرای قرارداد دوم ( فروش نقدی و یا اقساطی خودرو به متقاضی ) نیز طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد


به اشتراک گذاری، ایمیل و چاپ:
share share share share share share Print
دریافت پیامک اخبار


دوست واقعی از روبرو به تو خنجر می زند.                      " اسکار وایلد "