لوگوی سفیر خودرو ایرانیان لوگوی سفیر خودرو ایرانیان
چهارشنبه مورخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ 

پشتیبانی - پاسخگوی شما

فرم پشتیبانی مدارک خودروهای تحویل شده به همراه فهرست اسناد مالی

 

در ساعت                       :           روز                    مورخ                              یکدستگاه خودروی                       تیپ

به رنگ                           مدل                               کارکرد                            شماره شاسی              

تحویل آقا / خانم                                                  فرزند                              شماره شناسنامه                      

کد ملی                                                  صادره از                         متولد                             پس از رویت تحویل گردید.

آدرس محل سکونت:

تلفن ثابت                                               تلفن همراه

آدرس محل کار:

تلفن ثابت

فهرست مدارک

نوع مدرک

تاریخ تحویل

نوع مدرک

تاریخ تحویل

سند مالکیت

 

گارانتی

 

فاکتور فروش کارخانه

 

بیمه بدنه

 

اجاره به شرط تملیک

 

بیمه ثالث

 

کارت خودرو

 

کارت سوخت

 

سوئیچ دوم

 

کارت طلایی / نارنجی

 

پلاک

 

دفترچه قسط بانکی

 


به اشتراک گذاری، ایمیل و چاپ:
share share share share share share Print
دریافت پیامک اخبار


دوست واقعی از روبرو به تو خنجر می زند.                      " اسکار وایلد "