لوگوی سفیر خودرو ایرانیان لوگوی سفیر خودرو ایرانیان
چهارشنبه مورخ ۱۵ خرداد ۱۳۹۹ 

لیزینگ اسکانیا G400 همراه با تریلر


 
لیزینگ کشنده اسکانیا G400 همراه با کمپرسی سه محوره
قیمت نقد 5.160.000.000 ریال
 
اقساط 36 ماهه  136.000.000 ریال    با پیش پرداخت 1.860.000.000 ریال 
اقساط 48 ماهه  112.000.000 ریال    با پیش پرداخت 1.940.000.000 ریال
اقساط 60 ماهه   98.000.000 ریال     با پیش پرداخت 2.020.000.000 ریال
 
 
لیزینگ کشنده اسکانیا G400 همراه با تیه تانکر 
قیمت نقد 4.810.000.000 ریال
 
اقساط 36 ماهه  127.000.000 ریال    با پیش پرداخت 1.730.000.000 ریال 
اقساط 48 ماهه  104.000.000 ریال    با پیش پرداخت 1.810.000.000 ریال
اقساط 60 ماهه   91.000.000 ریال     با پیش پرداخت 1.880.000.000 ریال
 
 
لیزینگ کشنده اسکانیا همراه با تیغه کانتین بر 
قیمت نقد 4.860.000.000 ریال
 
اقساط 36 ماهه  128.000.000 ریال    با پیش پرداخت 1.740.000.000 ریال 
اقساط 48 ماهه  105.000.000 ریال    با پیش پرداخت 1.820.000.000 ریال
اقساط 60 ماهه   92.000.000 ریال     با پیش پرداخت 1.900.000.000 ریال
 
لیزینگ کشنده اسکانیا G400 همراه با کفی سه محوره 13/70 
قیمت نقد 4.980.000.000 ریال
 
اقساط 36 ماهه  132.000.000 ریال    با پیش پرداخت 1.790.000.000 ریال 
اقساط 48 ماهه  108.000.000 ریال    با پیش پرداخت 1.870.000.000 ریال
اقساط 60 ماهه   94.000.000 ریال     با پیش پرداخت 1.950.000.000 ریال
 
لیزینگ کشنده اسکانیا G400 همراه با چادری سقف ثابت 5 درب 
قیمت نقد 5.145.000.000 ریال
 
اقساط 36 ماهه  136.000.000 ریال    با پیش پرداخت 1.840.000.000 ریال 
اقساط 48 ماهه  112.000.000 ریال    با پیش پرداخت 1.930.000.000 ریال
اقساط 60 ماهه   98.000.000 ریال     با پیش پرداخت 2.010.000.000 ریال
 
لیزینگ کشنده اسکانیا G400 همراه با چادری سقف و بغل کشوئی 5 درب 
قیمت نقد 5.315.000.000 ریال
 
اقساط 36 ماهه  140.000.000 ریال    با پیش پرداخت 1.920.000.000 ریال 
اقساط 48 ماهه  115.000.000 ریال    با پیش پرداخت 2.010.000.000 ریال
اقساط 60 ماهه   100.000.000 ریال     با پیش پرداخت 2.090.000.000 ریال
 
لیزینگ کشنده اسکانیا G400 همراه با یخچالی بدون سردکن 
قیمت نقد 5.450.000.000 ریال
 
اقساط 36 ماهه  143.000.000 ریال    با پیش پرداخت 1.970.000.000 ریال 
اقساط 48 ماهه  118.000.000 ریال    با پیش پرداخت 2.050.000.000 ریال
اقساط 60 ماهه  103.000.000 ریال    با پیش پرداخت 2.140.000.000 ریال
 
لیزینگ کشمده اسکانیا G400 همراه با تانکر 
قیمت نقد 5.150.000.000 ریال
 
اقساط 36 ماهه  136.000.000 ریال    با پیش پرداخت 1.850.000.000 ریال 
اقساط 48 ماهه  112.000.000 ریال    با پیش پرداخت 1.930.000.000 ریال
اقساط 60 ماهه    98.000.000 ریال    با پیش پرداخت 2.020.000.000 ریال
 

به اشتراک گذاری، ایمیل و چاپ:
share share share share share share Print
دریافت پیامک اخبار


دوست واقعی از روبرو به تو خنجر می زند.                      " اسکار وایلد "