لوگوی سفیر خودرو ایرانیان لوگوی سفیر خودرو ایرانیان
سه شنبه مورخ ۸ بهمن ۱۳۹۸ 

شرایط فروش ویژه تریلر

 لیزینگ تریلر کمپرسی سه محور

قیمت نقدی 910.000.000 ریال
 
اقساط 12 ماهه ( بدون بیمه ) 51.000.000 ریال    پیش پرداخت 388.000.000 ریال
اقساط 24 ماهه ( بدون بیمه ) 28.000.000 ریال    پیش پرداخت 406.000.000 ریال
اقساط 36 ماهه ( بدون بیمه ) 21.000.000 ریال    پیش پرداخت 424.000.000 ریال
 
 
 
لیزینگ تریلر تیغه تانکر
قیمت نقدی 560.000.000 ریال
 
اقساط 12 ماهه ( بدون بیمه ) 31.000.000 ریال    پیش پرداخت 240.000.000 ریال
اقساط 24 ماهه ( بدون بیمه ) 17.000.000 ریال    پیش پرداخت 251.000.000 ریال
اقساط 36 ماهه ( بدون بیمه ) 13.000.000 ریال    پیش پرداخت 262.000.000 ریال
 
 
 
لیزینگ تریلر تیغه کانتین بر
قیمت نقدی 610.000.000 ریال
 
اقساط 12 ماهه ( بدون بیمه ) 34.000.000 ریال    پیش پرداخت 261.000.000 ریال
اقساط 24 ماهه ( بدون بیمه ) 19.000.000 ریال    پیش پرداخت 274.000.000 ریال
اقساط 36 ماهه ( بدون بیمه ) 14.000.000 ریال    پیش پرداخت 285.000.000 ریال
 
 
 
لیزینگ تریلر کفی سه محور دیسکی 13/70
قیمت نقدی 730.000.000 ریال
 
اقساط 12 ماهه ( بدون بیمه ) 41.000.000 ریال    پیش پرداخت 312.000.000 ریال
اقساط 24 ماهه ( بدون بیمه ) 23.000.000 ریال    پیش پرداخت 327.000.000 ریال
اقساط 36 ماهه ( بدون بیمه ) 17.000.000 ریال    پیش پرداخت 340.000.000 ریال
 
 
 
لیزینگ تریلر کفی سه محور دیسکی 12/60
قیمت نقدی 720.000.000 ریال
 
اقساط 12 ماهه ( بدون بیمه ) 40.000.000 ریال    پیش پرداخت 310.000.000 ریال
اقساط 24 ماهه ( بدون بیمه ) 22.000.000 ریال    پیش پرداخت 322.000.000 ریال
اقساط 36 ماهه ( بدون بیمه ) 16.000.000 ریال    پیش پرداخت 336.000.000 ریال
 
 
 
لیزینگ تریلر چادری سقف ثابت 5 درب
قیمت نقدی 900.000.000 ریال
 
اقساط 12 ماهه ( بدون بیمه ) 50.000.000 ریال    پیش پرداخت 384.000.000 ریال
اقساط 24 ماهه ( بدون بیمه ) 28.000.000 ریال    پیش پرداخت 400.000.000 ریال
اقساط 36 ماهه ( بدون بیمه ) 21.000.000 ریال    پیش پرداخت 419.000.000 ریال
 
 
 
لیزینگ تریلر چادری سقف و بغل کشوئی 5 درب
قیمت نقدی 1.070.000.000 ریال
 
اقساط 12 ماهه ( بدون بیمه ) 60.000.000 ریال    پیش پرداخت 454.000.000 ریال
اقساط 24 ماهه ( بدون بیمه ) 33.000.000 ریال    پیش پرداخت 475.000.000 ریال
اقساط 36 ماهه ( بدون بیمه ) 24.000.000 ریال    پیش پرداخت 495.000.000 ریال
 
 
 
لیزینگ تریلر یخچالی بدون سردکن
قیمت نقدی 1.200.000.000 ریال
 
اقساط 12 ماهه ( بدون بیمه ) 67.000.000 ریال    پیش پرداخت 511.000.000 ریال
اقساط 24 ماهه ( بدون بیمه ) 37.000.000 ریال    پیش پرداخت 535.000.000 ریال
اقساط 36 ماهه ( بدون بیمه ) 27.000.000 ریال    پیش پرداخت 557.000.000 ریال
 
 
 
لیزینگ تریلر تانکر سه محور
قیمت نقدی 900.000.000 ریال
 
اقساط 12 ماهه ( بدون بیمه ) 50.000.000 ریال    پیش پرداخت 384.000.000 ریال
اقساط 24 ماهه ( بدون بیمه ) 28.000.000 ریال    پیش پرداخت 400.000.000 ریال
اقساط 36 ماهه ( بدون بیمه ) 21.000.000 ریال    پیش پرداخت 419.000.000 ریال
 

به اشتراک گذاری، ایمیل و چاپ:
share share share share share share Print
دریافت پیامک اخبار


دوست واقعی از روبرو به تو خنجر می زند.                      " اسکار وایلد "